ToerNed - vereniging voor dagattractie ondernemers

Welkom bij ToerNed

ToerNed, oorspronkelijk Toeristisch Nederland genaamd, is opgericht op 7 oktober 1970. ToerNed is daarmee één van de oudste marketingorganisaties in de dagrecreatieve sector. De vereniging kent leden vanuit verschillende soorten dagrecreatie. Musea, dierenparken, rondvaartbedrijven en attractieparken zijn lid. Bepalend voor het lidmaatschap is dat een groot deel van het klantenbestand uit dagbezoekers bestaat: er moet altijd een kassa gepasseerd worden! 

ToerNed is als vereniging gericht op samenwerking, marketing en kennisdeling. Met netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken en het onderhouden van onderling contact delen wij kennis, versterken wij elkaar en maken wij een punt van marketingvoordeel voor onze leden. 

Met de Attractiewegwijzer communiceren wij gezamenlijk met onze gasten, zowel op papier als online. Onze leden ontvangen marketingmiddelen op maat om zich te onderscheiden en elkaars marketing te versterken. Het bestuur van de vereniging is constant alert op mogelijke partners in samenwerking en communicatie. Interesse in een lidmaatschap of in samenwerking? Wij horen graag van u!